tegece | frankfurt (oder)

Logpark

 

Kamera: Jan Schirrholz / Christopher Kadetzki

Schnitt: Jan Schirrholz

Redaktion: Paul Hartung | Jan Schirrholz

3D Tracking&Animation: Jan Schirrholz

 

 

 

Kunde:  tegece | frankfurt (oder)

Datum: April - August 2017